Jouw CLB helpt

Jouw CLB Helpt

Beste leerling, beste ouders,

Als CLB willen wij jou informeren over onze werking en de rechten en plichten die daarmee gepaard gaan. Omdat in onze werking de leerling centraal staat, werd de tekst in de eerste plaats naar de leerling toe geschreven, maar we willen tegelijk ook de ouders aanspreken, zeker die van de minderjarige leerling.

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we maken er geen deel van uit. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht.

Voor elke school is er een CLB-team. Dit bestaat uit een maatschappelijk werker en een psycho-pedagoog, een arts en een verpleegkundige. De namen van de teamleden staan op de sticker in jouw schoolagenda. Je kan dit ook zien op onze website: www.vclbzov.be.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Je KAN naar het CLB…

 • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt
 • als je moeite hebt met leren
 • voor studie- en beroepskeuzehulp
 • als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam…
 • met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid
 • voor inentingen.
Je MOET naar het CLB…

 • op medisch onderzoek
 • als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht)
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.
Het medisch onderzoek

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen.

Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen of je kan dat ook op een later tijdstip doen.

Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan de directeur van jouw CLB.

Overzicht medische consulten
1e kleuterklas 3/4 jaar
2e kleuterklas 4/5 jaar
1e lj lagere school 6/7 jaar
3e lj lagere school 8/9 jaar
5e lj lagere school 10/11 jaar
1e secundair 12/13 jaar
3e secundair 14/15 jaar
Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van de inentingen ( welk spuitje je wanneer krijgt ).

CLB-dossier

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier:

 • in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding
 • we behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid
 • we houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.
Het dossier inkijken?

–     Vanaf 12 jaar mag je dat zelf. Jouw ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming.

–     Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen jouw ouders of voogd het dossier inkijken zonder jouw toestemming.

–     Het inzagerecht geldt niet altijd, er zijn uitzonderingen. En het geldt ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Daarbij krijg je mondeling uitleg. De kopie is vertrouwelijk en mag enkel dienen voor jeugdhulp.

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Jij (wanneer je 12 jaar bent) of je ouders kunnen zich daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Het volgende kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Wil je niet dat jouw hele dossier naar jouw nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen na jouw inschrijving in de nieuwe school, schriftelijk laten weten aan jouw oude CLB. Dat moet zo snel omdat jouw dossier anders automatisch verhuist met jouw inschrijving.

En later?

We houden jouw dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch onderzoek. Dit gebeurt onder het beheer van de directeur.

Verder…

Wanneer je nog vragen hebt, twijfels, klachten, kun je steeds contact opnemen met de teamleden en indien nodig met de directeur. Bij elke individuele begeleiding krijg je hierover mondelinge toelichting. Heel wat bijkomende informatie vind je ook op onze website: www.vclbzov.be.

Hoe kan je ons bereiken ?

Je kan een afspraak maken met onze medewerkers op school of op ons centrum. Die afspraak kan, indien nodig, ook doorgaan buiten onze openingsuren.